Etoile du Sud - DR Congo


Etoile du Sud (EDS) is een netwerk dat focust op de gezondheidsproblemen in de arme volkswijken van Kinshasa. Via gezondheidsopvoeding, preventie en aanpak van hun leefomgeving tracht de bevolking hun situatie te verbeteren. Ze organiseren zich om hun sociale verzuchtingen kenbaar te maken en aandacht op te eisen voor hun problemen.


Etoile du Sud (EDS) is een coördinatie van basisorganisaties in Masina, Kimbanseke, Ndjili... de dichtbevolkte gemeenten aan de rand van de hoofdstad. Onder de lidorganisaties van EDS vind je coöperatieven, kindercomités, sportverenigingen, alfabetiseringsgroepen enz. Binnen dit netwerk organiseren ze gezondheidscomités. Vrijwilligers worden door de basis verkozen en opgeleid tot monitoren. Met vrijwilligers in elke wijk zetten ze een mobiele kliniek op. Samen met de bevolking wordt de huisvuilophaling  georganiseeerd... EDS ondersteunt deze inspanningen via opleiding en training.

De voorzitter van Etoile du Sud is Martin Kibungi (foto). Onder de dictatuur van Mobutu organiseerde hij al de jeugd in zijn wijk Mfumu Nsuka in zelfverdedigingsgroepen tegen de willekeur van het leger. Later groeide dit netwerk uit tot een heuse volksraad in de wijk. Hij werkt zelf op het Ministerie van het Plan en kent dus de ontwikkelingsproblemen van Congo zeer goed. "Ik zie de ‘internationale gemeenschap' komen en gaan", zegt hij, "maar in de volkswijken zie je van die ontwikkelingshulp weinig of niets. Laten we daar  zelf eens iets aan doen".

Andere partners uit de DR Congo: USAHIDIZI.
Meer over de DR Congo op intal.be

Je kan Etoile du Sud online steunen via Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W)