Intal in het Zuiden


Intal is een beweging voor internationale solidariteit en werkt rond het recht op gezondheid. De resultaten die intal in België wil behalen zijn ook belangrijk voor onze partners in het Zuiden. Intal heeft partners in de DR Congo, Cuba, de Filippijnen, Latijns-Amerika en Palestina.


Recht op gezondheid

Voor elk mens is gezondheid een kostbaar goed. Het is een basisrecht van elk individu. Maar dat recht wordt steeds meer bedreigd door allerlei obstakels: oneerlijke handelsrelaties, de privatisering van openbare diensten, de winsthonger van multinationals, het patent 'recht', de oorlog en de bezetting in Irak, de Muur in Palestina, de blokkade van Cuba, schendingen van de mensenrechten,...

Alle volksbewegingen/ngo's/commités waarmee intal samenwerkt in het Zuiden werken ook rond dit thema. Je vindt alle info over de intal-partners op hun respectievelijke web-pagina.

Democratische Republiek Congo (DRC)

Weinig mensen kennen Congo echt en dit ondanks ons gezamenlijk verleden. Via stadswandelingen, bezoeken, films, conferenties,... ontdekken we ons eigen koloniaal verleden. Tegelijk ageren we voor een Belgisch beleid dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en respect voor de ontwikkeling van een echt onafhankelijk Congo. Je leert het land en het volk pas echt kennen door er naartoe te gaan. We promoten bezoeken en stages in allerlei vormen en geven ook de kans aan reizigers om hun verhaal te vertellen.

Onze partner in de DR Congo:  Etoîle du Sud & USAHIDIZI

Cuba

Heel het Latijns-Amerikaanse continent heeft een rijke geschiedenis van volksstrijd tegen het kolonialisme en de nieuwe vormen van buitenlandse overheersing en onderdrukking. De figuur van Che Guevara en het voorbeeld van Cuba, dat tegen de VS-blokkade in een socialistische maatschappij uitbouwt, inspireren velen. De prima gezondheidscijfers en de goed uitgebouwde gezondheidszorg zijn een paradepaardje van de Cubaanse revolutie.

Onze partners in Cuba:  INHEM & SNTS

Filippijnen

De Filippijnen werden eeuwenlang gekoloniseerd. Ondanks zijn onafhankelijkheid is er nog niet veel veranderd. Boeren worden uitgebuit door landeigenaars, studenten kunnen hun inschrijvingsgeld niet betalen, gezondheidszorg is enkel een luxe om van te dromen. Daarom organiseert de bevolking zich. Boeren, vrouwen, studenten, arbeiders, inheemsen vechten samen in een levendige volksbeweging voor landhervorming, het recht op gezondheid, een beter loon,... Kortom: voor de basisrechten van iedere Filippino!

Onze partners in de Filippijnen: Advocates, Gabriela, CHD, & IBON

Latijns-Amerika

Er broeit heel wat in dit boeiende continent. Vandaag maken niet alleen Cuba, maar ook Venezuela en Bolivia concreet werk van een alternatief maatschappijproject. In heel wat andere landen zien we democratische veranderingen en sterke volksbewegingen. Er doet zich ook een interessante evolutie voor op vlak van soevereiniteit en autonome ontwikkeling, d.m.v. het eigen economisch, sociaal en cultureel integratieproject ALBA, dat ingaat tegen het VS-plan ALCA.

Onze partner in Latijns-Amerika: MSP

Palestina

Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt wel eens omschreven als het laatste koloniaal conflict. De Palestijnen worden verdreven en vernederd, gearresteerd en gedood, onteigend en ontslaan, hun land, hun cultuur en hun waardigheid ontnomen. Maar opgeven staat niet in hun woordenboek: ze organiseren zich en komen op voor hun rechten, op honderdeneen manieren. De internationale solidariteit is daarbij een belangrijke levensader.

Onze partner in Palestina:  Health Work Committees