Lid worden

Het intal-lidmaatschap kost 5, 10 of 25 euro per jaar (naar keuze). Je kan je bijdrage overmaken op het rekeningnummer van intal IBAN:  BE66 0016 6194 4143 ( oude schrijfwijze 001-6619441-43), BIC: GEBA BE BB, met vermelding 'lid intal + je naam'.

Samen met onze partners in het Zuiden bouwt intal aan een meer rechtvaardige wereld. We verdedigen consequent het recht op gezondheid, vrede en ontwikkeling. Laat het leed in de wereld je niet koud en kriebelt het om iets te ondernemen? Word dan snel lid van intal en sluit je aan bij een enthousiaste groep activisten die via concrete acties het verschil willen maken. 

Als lid van intal word je uitgenodigd op al onze activiteiten en kan je je ook aansluiten bij een van onze lokale groepen. Onze lokale groepen komen regelmatig samen, plannen activiteiten en organiseren acties.

Heb je geen tijd om je te engageren in een groep, maar wil je intal toch steunen omdat je onze campagnes gewoon goed vindt ? Dan is je steun ook enorm welkom. Iedere gift, groot of klein, is welkom op het rekeningnummer van intal BE66 0016 6194 4143 met vermelding “gift intal”. Vanaf €40 ontvang je een fiscaal attest. Je kan ons ook maandelijks steunen, via een vaste opdracht of domiciliëring. Die vaste steun laat ons toe onze projecten op lange termijn te kunnen plannen. Meer info vind je hier.

Als lid van intal ontvang je regelmatig de intal-ledenbrief en maandelijks valt de intal-zine, een overzicht van de laatste intal-artikels, in je mailbox. Je krijgt ook een leden-account op www.intal.be. Een ledenaccount laat je toe om:  

  • een eigen intal-blog aan te maken,
  • zelf artikels voor te stellen,
  • een activiteit te posten,
  • artikels te beoordelen en te becommentariëren,
  • ....

Het intal-lidmaatschap kost 5, 10 of 25 euro per jaar. Je kan je bijdrage overmaken op het rekeningnummer van intal IBAN:  BE66 0016 6194 4143 ( oude schrijfwijze 001-6619441-43), BIC: GEBA BE BB, met vermelding 'lid intal + je naam'.

Om onze administratie te vergemakkelijken, doen we een warme oproep aan iedereen om je lidgeld te betalen via een domiciliëring. Zo word je lidmaatschap automatisch 1 keer per jaar vernieuwd. De eerste keer wanneer we jouw formulier ontvangen, daarna ieder jaar op 1 september. Bedankt om het formulier in bijlage ingevuld en ondertekend terug te sturen per post. Je kan het formulier ook doorfaxen op 02/2092351 of ingescand terugmailen naar veronique.coteur@intal.be

Heb je nog geen gebruikersaccount op onze website? Dan kan je je registreren op onze site en tijdens de registratieprocedure aangeven dat je lid wil worden. Registreer je nu op onze site.