Ontstaan

De beweging intal is gestart in september 2006, op initiatief van enkele derdewereld- en vredesactivisten.

Die initiatiefnemers en de naam intal kwamen niet uit de lucht gevallen. Ze kwamen uit het bestaande samenwerkingsverband intal, een groepering van 2 ngo's waaronder Geneeskunde voor de Derde Wereld en 2 solidariteitscomités. Dit samenwerkingsverband voerde in de periode 1998-2007 een programma voor ontwikkelingssamenwerking uit, met subsidies van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Dat programma omvatte een Zuidluik – steun aan partnerorganisaties in de Filippijnen, Cuba, de DR Congo en Palestina – en een Noordluik – educatie en actie in België rond thema's van gezondheid, ontwikkeling en vrede.

De activiteiten van intal en haar toenmalige lidorganisaties kregen een zekere weerklank - rond Palestina, de Filippijnen, Latijns-Amerika, de oorlogen in Irak en Libanon, het thema gezondheid en globalisering,... Maar de mensen die hiermee werden bereikt konden zich niet op vaste basis engageren: ze konden geen lid worden van intal en er bestonden geen lokale intal-groepen. Er was dus een nood om met intal ook beweging te maken, letterlijk. De naam, het logo en de website www.intal.be waren er al. Er volgden nog contactkaartjes, voorstellingsfolders en lidkaarten, en na een eerste algemene vergadering was de ledenbeweging intal geboren, al snel gevolgd door de eerste lokale groepen.

Facts & Figures:

  • De ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W - www.g3w.be) werd opgericht in 1989 door enkele artsen van Geneeskunde voor het Volk die terugkeerden van vrijwilligerswerk in Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. G3W legde zich toe op het vormen en uitsturen van ngo-coöperanten, maar doet vandaag vooral aan fondsenwerving voor Zuidpartners. Vandaag ondersteunt G3W naast partnerorganisaties in het Zuiden ook educatief en bewegingswerk in België, waaronder intal.
  • De vzw Filippijnengroepen België, ontstaan in 1984 om de solidariteitswerking met de Filippijnse volksbewegingen uit te bouwen, werd in 2009 formeel ontbonden om op te gaan in de Filippijnenwerking van intal.
  • Voor de solidariteit met Cuba werkt intal samen met haar zusterorganisatie Iniciativa Cuba Socialista (ICS). ICS ontstond in 1994 als een platform van personaliteiten die solidair zijn met Cuba, maar vormde zich eind 2004 om tot een ledenorganisatie. ICS heeft net als intal lokale groepen. (www.cubanismo.net)