Intal in cijfers


In 2011-2012 had intal 646 leden die georganiseerd waren in 12 lokale groepen.

Het secretariaat van intal wordt ondersteund door de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld. 


intal is een feitelijke vereniging en komt als zodanig niet in aanmerking voor subsidiëring van DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking). Dit betekent echter niet dat intal niet over financiële middelen beschikt.

De lokale groepen van intal staan in voor hun eigen financiering. Om hun lokale initiatieven, acties, campagnes, ... te kunnen opzetten zoeken ze de nodige middelen in de gemeente of regio waar ze actief zijn, en/of organiseren ze activiteiten die hen van de nodige werkingsmiddelen voorzien.

Het secretariaat van intal wordt ondersteund door de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld. Je kan de cijfers van deze ngo terugvinden op haar website. Haar gegevens staan ook vermeld op www.ngo-openboek.be. (G3W)