Intal in België


Intal is een beweging voor internationale solidariteit van honderden leden en een ruime kring sympathisanten. Samen verdedigen wij het recht op gezondheid, ontwikkeling en vrede.
Van het recht op gezondheid genieten, impliceert niet noodzakelijk meer dokters of meer medicijnen. Een gezonde omgeving, toegang tot onderwijs, grond en werk: daar draait het om.


Vanuit deze visie mobiliseren de leden van intal zich vooral rond vier landen of regio's: de DR Congo, Palestina, Latijns-Amerika en de Filippijnen.

Onze slogan: Globalize Solidarity. Wat betekent dat?

In hun strijd voor het recht op gezondheid worden mensen, gemeenschappen en volkeren in verschillende landen en regio's geconfronteerd met verschillende obstakels. Hierdoor zijn onze activiteiten dus ook specifiek. Deze obstakels zijn dikwijls het gevolg van het overheersende wereldsysteem, dat ongelijk en onrechtvaardig is. Een economisch, politiek en militair systeem dat er nog altijd voor kiest om het verrijken van een piepkleine elite boven het welzijn en de gezondheid van de overgrote meerderheid te stellen.

Globalize Solidarity is erkennen dat het noodzakelijk is om projecten en dynamieken met elkaar te verbinden. Bruggen bouwen tussen de mobilisatie in de Filippijnen voor het recht op land en de weigering van de bezetting van Palestina, de reële wens van het Congolese volk voor vrede en ontwikkeling en onze eisen hier in België. Samen met onze partners in het Zuiden globaliseren we zo de solidariteit.

Een beweging

Intal is een nationale beweging, waarin Franstaligen en Nederlandstaligen samenwerken. De leden komen samen voor betogingen, acties, vormingen, solidariteitsreizen,...
Intal bestaat uit tal van lokale groepen die in hun eigen regio campagnes voeren en activiteiten opzetten. De lokale groep die actief is in jouw regio vind je terug op www.intal.be.

Contacten met het Zuiden

In veel van onze initiatieven werken we nauw samen met onze partners in het Zuiden. Zij komen bij ons op bezoek en zij organiseren solidariteitsreizen ter plaatse. We wisselen ervaringen en informatie uit om ons netwerk te versterken. Samen participeren we aan internationale ontmoetingen en fora.

Geslaagde acties

Intal wil verandering brengen. Wij willen zoveel mogelijk mensen sensibiliseren, organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid, in een meer rechtvaardige, gelijke en solidaire wereld. Zowel op lokaal als op nationaal (en zelfs internationaal) vlak vliegen wij erin. We komen naar buiten om een daadwerkelijk verschil te maken, om tastbare resultaten te boeken.

Scherpe analyses

Om de wereld te kunnen veranderen moeten we hem begrijpen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op een concrete analyse, die we voortdurend aanpassen. De inbreng van onze partners is hierin cruciaal, maar ook allerhande rapporten, contacten in netwerken, uitwisselingen en vormingen worden gebruikt. Elk jaar organiseert intal vrijblijvend vorming voor zijn leden en andere geïnteresseerden. We publiceren dossiers en achtergrondartikels op onze website en geven punctueel brochures uit.

De website

Onze website bevat een schat aan informatie over de Filippijnen, Palestina, de DR Congo en Latijns-Amerika, maar ook over thema's als gezondheid, vrede, voedselsoevereiniteit, het klimaat,...
Maar www.intal.be is vooral het hart van onze beweging. Meerdere pagina's zijn aan onze acties en activiteiten gewijd. Je kan bijvoorbeeld heel wat foto's vinden van onze solidariteitsreizen. De site is bovendien erg interactief: je kan zelf een blog openen, je kan reageren op een artikel, en een evenement aankondigen in de agenda. Bekijk onze site en schrijf je in!

Lid worden?

Surf naar de 'Word lid' pagina.