Structuur


Intal is een beweging voor internationale solidariteit die geleid wordt door een Dagelijkse Leiding waarin alle lokale groepen vertegenwoordigd zijn. Het dagelijkse reilen en zeilen wordt gewaarborgd door het Nationaal Bureau. Dit Nationaal Bureau wordt gekozen door de leden van de Dagelijkse Leiding.


De lokale intal groepen zijn het hart van de beweging en bepalen zelf rond welke thema's en landen en/of regio's ze actief zijn. Dit alles binnen het ruimer intal-kader. Het intal-secretariaat, ter ondersteuning van de beweging, bevindt zich op de Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel. Om het intal-secretariaat te contacteren ga naar 'Contact'. Volg intal ook op haar Facebookpagina.
 
Ook lid worden van intal? Surf naar de 'Lid worden' pagina! 

LEDEN EN LOKALE GROEPEN

De intal-leden zijn georganiseerd in lokale groepen. Zij maken beweging en beslissen lokaal rond welke landen en thema's ze actief willen zijn.
Daarnaast worden soms commissies samengeroepen die de grote lijnen uitzetten voor de landen en thema's waarrond intal werkt, en waar campagnes en acties worden opgezet binnen het kader van de intal-visie.

DE DAGELIJKSE LEIDING (DL)

De Dagelijkse Leiding van intal bepaalt het kader waarbinnen de beweging in z'n geheel functioneert en is het hoogste orgaan binnen intal als beweging. Ze buigt zich vooral over zaken die relevant zijn voor alle groepen: het vormingsweekend, het startweekend voor verantwoordelijken, de campagnes, de nationale actie enzovoort. Ook de langetermijnplanning en het opmaken van het budget behoren tot de taken van de DL. De DL is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per lokale groep, de leden van het Nationaal Bureau, ankerpersonen uit regio's waar (nog) geen lokale groep is, en eventueel aanvullende personen die omwille van hun expertise uitgenodigd worden. Deze laatste hebben echter geen stemrecht.
 
De leden van de DL van 2018 zijn:
Paula (voorzitster NB)
Veronique (secretaris en werkkracht)
Antoine (lid NB)
Bavo (lid NB)
Johan (lid NB)
Violette (intal Congo)
Fiona (intal Middle East)
Andrea (intal Brussel Latijns-Amerika)
Julie (intal Brussel Palestina)
Annelies (intal Leuven)
 

Nationaal Bureau (NB)

Door de Dagelijkse Leiding worden minimum 4 personen verkozen om in het Nationaal Bureau te zetelen, met als voorwaarde sinds 1 jaar intal-lid zijn. Het Nationaal Bureau bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester & secretaris. Zij bereiden de vergaderingen van de Dagelijkse Leiding voor en voeren de beslissingen van de Dagelijkse Leiding uit. Ook waken zij over de gezondheid van de hele beweging: zowel inhoudelijk (politiek), op het gebied van groepsdynamiek als financieel.
 
In 2018 maken volgende personen deel uit van het Nationaal Bureau: Paula, Veronique, Bavo, Johan en Antoine.

LID WORDEN VAN INTAL

Ook jij kan lid worden van intal. Surf naar de 'Lid worden' pagina, meld je aan, en iemand van intal zal contact met je opnemen. Welkom!

organigram intal