Visie, missie & strategie


Een tegenmacht opbouwen in Noord en Zuid om samen het recht op gezondheid, ontwikkeling en vrede te realiseren. Dat is waar we met intal voor staan. Dat we dit niet alleen kunnen spreekt voor zich. We bouwen samen met jou een brede beweging uit die in solidariteit met volksbewegingen in het Zuiden het verschil kan maken. Waarom we dat doen? Dat lees je in onze visie en missie hieronder.


Visie

Een onrechtvaardige globalisering: De wereld is gekenmerkt door een schrijnende ongelijkheid tussen Noord en Zuid, rijk en arm. Dit onrecht wordt nog steeds groter, en is het gevolg van uitbuiting en onderdrukking. Overal ter wereld ondervinden arbeiders, boeren, bedienden, kleine zelfstandigen, werklozen, studenten,... de negatieve gevolgen van de huidige ‘globalisering'. De soevereiniteit van landen wordt op de helling gezet, het internationaal recht met de voeten getreden.

Het recht op gezondheid bedreigd: Voor elk mens en elke gemeenschap is gezondheid een kostbaar goed en een basisrecht. Om het recht op gezondheid te realiseren, moeten heel wat obstakels worden weggewerkt: oneerlijke handelsrelaties, de privatisering van openbare diensten, de winsthonger van multinationals, het patent'recht', de oorlog en bezetting in Irak, de Muur in Palestina, de blokkade en agressie tegen Cuba, schendingen van de mensenrechten,... Gezondheid wordt immers in de eerste plaats bepaald door sociale, economische en politieke factoren - niet door bio-medische factoren.

Een andere wereld: het moet, en het kan: Intal komt op voor een andere wereld, zonder uitbuiting en onderdrukking, een wereld van vrede, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen en ontwikkeling voor iedereen. Een wereld waar de economie draait in functie van de basisbehoeften en de menselijke ontwikkeling van heel de bevolking, niet van de winsthonger van enkelen. Een brede beweging voor een andere wereld krijgt vorm en voert strijd tegen een globalisering die niet de hare is.

Globalize solidarity! In het Zuiden steunt intal volksorganisaties die opkomen voor de rechten van onderdrukte en uitgebuite bevolkingsgroepen, en maatschappelijke projecten die een alternatief proberen te vormen. In het Noorden wil intal hun stem laten horen.

Download hier de hele visietekst

Missie

Intal bouwt een tegenmacht op om obstakels weg te werken die mensen verhinderen het recht op gezondheid te realiseren. Intal bouwt hiervoor een brede beweging uit die actieve jongeren en werkende mensen groepeert, en aan netwerking doet met sociale bewegingen. Intal werkt samen en in solidariteit met volksbewegingen in het Zuiden die opkomen voor bevrijding en ontwikkeling.

Strategie

Steun aan partners in het Zuiden
* Financiële steun geeft ngo's, volksorganisaties en netwerken in het Zuiden de nodige werkingsmiddelen om hun eigen programma's uit te voeren.
* Steun komt er ook in de vorm van uitwisseling (uitzendingen, stages, studiebezoeken, vorming, onderzoeksprojecten, enz.) op vraag van lokale partners en volksbewegingen.
* Maar nog belangrijker is de politieke steun: campagnes, advocacy, lobbying, enz.

Een tegenmacht opbouwen in België Een brede beweging opbouwen die, samen met anderen, het verschil kan maken doe je niet zomaar. Toch is dat de uitdaging die intal voor zichzelf stelt, stap voor stap.
Met intal bestrijken we dan ook het hele palet van informeren en vormen, over het uitbouwen van actieve vrijwilligersgroepen, tot het samen mobiliseren van steeds grotere groepen voor gezamenlijke eisen.
Is dat iets voor jou? Sluit je dan aan bij intal. Want iedereen kan een rol spelen in het uibouwen van deze tegenmacht.

Netwerking Als kleinere organisatie is netwerking voor intal een belangrijke manier om een bredere impact te kunnen hebben. Je vindt meer info over de netwerken waarin intal actief is op de netwerken-pagina.

Fondsenwerving Dankzij de fondsenwerving van intal en de vzw Geneeskunde voor de Derde Wereld (www.g3w.be) worden de activiteiten in het Zuiden en hier mogelijk gemaakt. De campagnes en activiteiten van fondsenwerving richten zich naar het brede publiek.

Resoluties

Per land en thema heeft intal ook een resolutie geschreven, waarop ze zich baseert voor haar acties en campagnes. Hieronder een overzicht:

Resolutie over Belgisch - Congolese relaties n.a.v. 50 jaar onafhankelijkheid Congo.

Resolutie over Latijns - Amerika n.a.v. 200e verjaardag onafhankelijkheid.

België en Afghanistan: Standpunt van intal bij de 8ste verjaardag van de Afghanistan-oorlog

Intal resolutie over Palestina

Resolutie over de Filippijnen