RIP Ben Ramos, advocaat in dienst van de strijd van het Filipijnse volk

#stopthekillings


Op de avond van 6 november hebben twee moordenaars van op een motor Benjamin Ramos, een 56-jarige Filipijnse advocaat, vermoord. Ben heeft zijn hele leven gewijd aan het ondersteunen en verdedigen van volksorganisaties in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid. intal veroordeelt met alle kracht deze buitengerechtelijke executie.


"Dat is niet waar. Hij toch niet!" Mensen kunnen het niet geloven. Verdriet, woede en ontzetting werden gedeeld toen het nieuws brak. Zowel op de Filipijnen als in België en over de hele wereld waar ze hem kennen en waarderen. Velen van ons hebben hem meermaals in België begroet. En telkens vertelde hij met passie over de strijd van boerenorganisaties die zich afspeelt in een context van staatsrepressie en brutale terreur van paramilitaire milities of huurmoordenaars.

Onlangs nog werden op het eiland Negros negen boeren vermoord die lid waren van de Nationale Federatie van Suikerrietarbeiders. Zij bezetten en bebouwden braakland van een gigantische haciënda. Een legitieme bezetting in een land waar enkele superrijke families bijna al het bouwland in bezit hebben en miljoenen boeren geen enkel stuk land meer hebben. Ben Ramos was een van de advocaten die de zaak volgden en de boeren verdedigden. Er is dus reden om aan te nemen dat zijn dood hiermee verband houdt.

Veelzijdige militant

Naast zijn werk als advocaat en zijn betrokkenheid bij de NUPL (Nationale Vereniging van Volksadvocaten) waarvan hij algemeen secretaris was in de provincie Negros Occidental, was Ben ook oprichter en directeur van de ngo Peace & Development Group, een organisatie opgericht in 1987 en partner van de Belgische ngo Quinoa, die een bijdrage wil leveren aan  de ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen in de provincie Negros Occidental.

Een van Quinoa's vrijwilligers die deze zomer naar de Filippijnen reisde, getuigt van het werk van PDG en van Ben Ramos: "PDG vecht voor de rechten van de Filipijnen. Het investeert in verschillende gemeenschappen door hen bewust te maken van hun rechten, hen te helpen samen te komen om hen te mobiliseren en te begeleiden in hun strijd. De leden zijn buitengewone mensen, zeer geïnvesteerd, toegewijd, soms ten koste van hun gezinsleven of zelfs hun veiligheid ... Inderdaad, deze "empowerment" valt niet overval in goede aarde, dat stoort de superrijken, de machthebbers....

Ben wist dat hij in gevaar was. Hij stond als "terrorist" op een publieke lijst van de overheid. Hij was zich bewust van het risico dat hij liep en had daarom zijn levensstijl aangepast om het gevaar dat ze hem zouden arresteren, te verkleinen. Hij wist dat allemaal en toch heeft hij deze strijd, die hem zo na aan het hart lag, die zijn leven zin gaf, nooit opgegeven ..."

Wie is advocaat van de advocaten?

In een context van repressie en totale straffeloosheid waarin buitengerechtelijke executies op de Filipijnen plaatsvinden, is dit de evidente vraag die de NUPL, de progressieve advocatenvereniging waarvan Ben lid was, stelt. Ben is al de 34ste advocaat die vermoord wordt sinds Duterte in juni 2016 aan de macht kwam. Maar het antwoord van NUPL op deze netelige vraag is heel duidelijk: "Het zijn onze klanten die ons zullen verdedigen. De mensen en hun verschillende organisaties zullen dit doen. En wij, de advocaten van de mensen, laten ons niet intimideren, we gaan onze ogen niet sluiten, we zullen terugdeinzen, we zullen niet wegkijken en we zullen onze overtuiging verdedigen. We zullen in de loopgraven blijven om de verdediging op ons nemen van hen die geen verdediging hebben."

intal betuigt haar medeleven aan de familie en vrienden van Ben en aan alle sociale organisaties en activisten die strijden voor sociale rechtvaardigheid op de Filipijnen. Deze repressie en straffeloosheid zullen uw engagement niet verzwakken. Daar zijn we van overtuigd.