Belgen zeggen Neen tegen TTIP

Brussel - 4 februari 2015. Momenteel is de 8e onderhandelingsronde aan de gang voor het Transatlantisch Handel- en Investeringsakkoord (TTIP). We tekenden vanmorgen ook present in de Europese wijk om onze stem te laten horen tegen de ondemocratische manier waarop de onderhandelingen doorgaan - lees: bevolking voor gesloten deuren maar opendeurdag voor bedrijfslobby's in onderhandelingen. Corporate Europe Observatory en Friends Of The Earth Europe riepen op tot deze Europese actie, die werd ondersteund door D19-20 in de campagne #StopTTIP.

Het TTIP- akkoord houdt schadelijke risico's in voor onze gezondheid en ons milieu, net zoals het Handel in Diensten Akkoord (TISA). Vanmorgen werd immers een geheime discussienota gelekt voor de lopende TISA-onderhandelingen, waaruit blijkt dat ook daar gevaren loeren voor de volksgezondheid. We verwachten dan ook van onze politici dat de inhoud van onderhandelingen voor handel- en investeringsakkoorden integraal wordt vrijgegeven voor publieke inzage. We eisen dat het voorzorgsprincipe wordt gerespecteerd en dat geen akkoord wordt ondertekend zolang niet bewezen is dat het voordelig zal zijn voor het algemeen welzijn.

Voor meer info over deze thema's is het intal vormingsweekend thé place to be!

Tot dan en tot komende mobilisaties tegen het TTIP en andere gelijkaardige akkoorden!

Trojan Horse

ook Monsanto was present

Belgische organisaties zeggen Neen tegen TTIP

No votes yet