Geen TTIP voor ons, ook niet voor de volkeren in het Zuiden!

TEKEN DE PETITIE HIER

Al 4 jaar voeren we campagne tegen de goedkeuring van het vrijhandelsakkoord tussen Europa, Colombia en Peru (het zogenaamde TLC of Tratado de Libre Comercio). In 2013 tekenden jullie massaal de petitie tegen het akkoord toen het op de agenda van de Vlaamse regering stond. Met succes, want de Vlaamse regering stelde het debat tot nader order uit.

Op 18 november staat het akkoord op de agenda van de Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer. Samen kunnen we ook hier een verschil maken!

Teken de petitie nu en vraag onze Belgische parlementsleden om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds te verwerpen. Teken hier!

Op dinsdag 20 oktober stond het wetsontwerp voor de goedkeuring van het vrijhandelsakkoord tussen Europa enerzijds en Colombia en Peru anderzijds op de agenda van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. De commissie verplaatste het agendapunt naar de dagorde van 18 november op voorwaarde dat tegen dan een monitoringsmechanisme wordt ontwikkeld voor het respecteren van de mensenrechten. Vraag me niet met welk nut, want er kan niks meer aan het akkoord veranderd worden. Het is te nemen of te laten. 

De mensenrechtenschendingen en repressie van sociale bewegingen in Colombia zijn een belangrijke kritiek op het sluiten van dit akkoord, maar daar zal een clausule rond het respect voor mensenrechten, laat staan een vrijblijvende aanbeveling rond de monitoring ervan, niet veel aan veranderen. Denken we maar aan de mensenrechtenclausule in het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël (artikel 2). Het weerhoudt Israël er niet van om ongestraft de mensenrechten en het internationaal recht te blijven schenden.

Behalve het respect voor mensenrechten is de essentie van een dergelijk vrijhandelsakkoord ook onaanvaardbaar: ondemocratisch en een vrijgeleide voor multinationals om de lokale economie te wurgen en openbare diensten te commercialiseren (ten nadele van de meerderheid van de bevolking die niet de middelen heeft om duurdere dienstverlening te betalen). Het zijn dezelfde mechanismen die we aan het werk zien als in TTIP, het handelsverdrag dat onderhandeld wordt tussen de VS en de EU en ook in België hevig onder vuur ligt.

Daarom rekenen we ook deze keer op jullie om deze petitie naar onze Belgische parlementairen te versturen om dit akkoord te verwerpen.

Teken de petitie nu en vraag onze Belgische parlementsleden om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds te verwerpen.

Voor meer informatie over het handelsakkoord, bezoek onze campagnepagina

We willen een maximum aantal mensen mobiliseren de dag van de plenaire zitting in het federaal parlement. We moeten druk blijven zetten op onze federale parlementsleden tot het laatste moment opdat ze dit nefast akkoord tegenhouden. We houden u verder op de hoogte van wanneer deze mobilisatie zal plaatsvinden.

Geen TTIP voor ons, ook niet voor de volkeren in het Zuiden!

 

No votes yet