Politici op de rooster over vrijhandel

Bekijk ook de video-montage


Op maandag 31 maart organiseerde intal samen met een hele reeks andere organisaties een verkiezingsdebat over vrijhandel. Sinds 2011 staan we met man en macht achter de boeren, arbeiders en volksbewegingen in Colombia en Peru die net als de Belgische vakbonden ononderbroken campagne voeren tegen het vrijhandelsakkoord dat ondertekend werd met de Europese Unie.


Bekijk hier de video-montage gemaakt door Koen.

Aan de debattafel : Dirk Vandermaelen voor Sp.a, Georges Dallemagne voor CdH – beiden zetelen momenteel in de Kamer. Aan de andere kant Tim Joye voor PvdA/PTB en Petra De Sutter voor Groen, beide kandidaten op de Europese lijst. Louis Michel had toegezegd voor MR, maar stuurde uiteindelijk zijn kat. Marc Maes modereerde het debat.

We stelden 6 vragen en daarna was het de beurt aan de zaal voor een korte vragenronde. Tijdens de vragen over werkgelegenheid, democratie, arbitrage, milieu, regulatie en mensenrechten leken de partijen zich goed uit de slag te trekken. Bij de vraag op het einde over wat hun partij nu concreet zal doen, was het heel wat andere koek. Een mooi staaltje van het discours van een partij en de inconsequentie daarvan in de praktijk. Ons interesseerde natuurlijk hoe deze partijen gaan stemmen over het vrijhandelsakkoord EU-Colombia en Peru eens het in de Belgische parlementen komt. Een neen in één van de parlementen betekent dat het akkoord er niet komt : Groen en Pvda/PTB zullen deze consequente 'Neen' aanhouden bij de stemming. Dirk Vandermaelen daarentegen zegt dat zij deze “verantwoordelijkheid” niet kunnen nemen omdat er geen meerderheid bereid is tegen te stemmen. Zijn collega's Sp.'a-ers stemden nochtans tégen in het Europees parlement.

Enkele interessante uitspraken tijdens de avond:

Over de belofte van Karel De Gucht dat het transatlantisch akkoord 100.000 nieuwe jobs zou creëren: Dirk Vandermaelen denkt inderdaad dat er nieuwe jobs zullen gecreëerd worden, maar zeker niet zoveel. Hij wijst evenzeer op het probleem van de druk dat dit akkoord zal leggen op de Europese en nationale regelgeving. De arbeidswetgeving is namelijk veel laxer in de Verenigde Staten. Tim Joye vraagt over welke jobs we spreken : stabiele, kwalitatieve jobs? 

Over de harmonisering van de regels: Georges Dallemagne is overtuigd van het feit dat we de regels naarboven kunnen trekken. "ça vaut la peine de essayer".

Over het democratisch principe hebben de meeste partijen, behalve de PvdA-PTB, vertrouwen in hun Europese volksvertegenwoordigers, en het Europees parlement. Dit kan je natuurlijk in twijfel trekken gezien de goedkeuring die het Europese parlement gaf aan het akkoord met Colombia - Peru. Voor de PvdA-PTB is het mandaat van de Europese Commissie veel te groot en betekent democratie de deelname van de burgers. Voor hen is het een schande dat burgers niet betrokken worden in het tot stand komen van akkoorden die zulke impact hebben op de bevolking. Georges Dallemagne verwees daarop naar de consultatie die gelanceerd werd door De Gucht en waar hij zijn hoop op stelt.

Over de inclusie van arbitrageprocedures in het transatlantisch vrijhandelsakkoord - een procedure die het investeerders mogelijk maakt om landen aan te klagen voor internationale tribunalen bestaande uit bedrijfsadvocaten en waardoor de nationale soevereiniteit in het gedrang komt - waren de meesten het eens. Groen en PvdA-PTB verzetten zich tegen het TTIP as such; voor Sp.a net als de S&D fractie in het Europees parlement komt er geen akkoord indien die clausule erin komt.

Wat betreft het milieu werd er ingegaan op schaliegasontginning (of fracking). Voor de Sp.a, opnieuw geen akkoord indien schaliegas erin zit. Op 12 maart, kondigde Karel De Gucht aan in de Kamer dat schaliegas ontginning deel uitmaakt van het mandaat voor onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Tijdens het bezoek van Obama is dit nogmaals onderstreept. Wil dit zeggen dat we naar een nee stem van de Sp.a gaan?

Over de harmonisering van de regels vindt CdH dat de Europese Unie te vaak een defensieve houding aanneemt. Volgens Dirk Vandermaelen zullen we wellicht niet komen tot die harmonisering, maar een "wederzijdse erkenning" van elkaars regelgeving. Wat dat precies inhoudt blijft vaag. Tim Joye voegt eraan toe dat hij in dit verhaal nog niets gehoord heeft over de rol van de sociale bewegingen. Alle verworvenheden zijn er gekomen na sociale strijd, en niet dankzij politici dus hij maakt zich ook geen illusies hierover.

Last but not least een vraag over de mensenrechten. Terwijl het akkoord met Colombia en Peru door sommige partijen beschouwd wordt als een "instrument" om een betere mensenrechtensituatie af te dwingen zien we geen verbetering op het terrein. Dirk vreest dat dit akkoord gestemd zal worden, en hoopt dat de Europese Unie haar woorden omzet in daden. Tim zegt dat dit vrijhandelsakkoord as such een bedreiging is voor de Colombiaanse bevolking en dat mensenrechten niet enkel over moord en onderdrukking gaan, maar ook waardig werk.

Stof dat doet nadenken voor 25 mei...

 

Hieronder enkele sfeerfoto's van het debat. Koen filmde de avond - De videomontage volgt op de site.

Lees hier ook het verslag dat verscheen op G3W "Impact vrijhandel op mens en milieu: verkiezingsdebat"

Je foto nog niet getrokken tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Colombia en Peru? Doe dat hier : no-al-tlc.tumblr.com


No votes yet