'Vrijhandel, vrij voor wie?' in Leuven

Het Europese vrijhandelsakkoord met Peru en Colombië toegelicht


Foto's van de info-namiddag rond de vrijhandelsakkoorden in het Leuvense Damiaancentrum.


De infodag begon met een inleiding rond de historische relaties tussen Europa en de V.S. enerzijds en Latijns-Amerika anderzijds. Daaruit bleek dat onevenwichtige relaties tussen de Westerse wereld en Latijns-Amerika geen recent fenomeen zijn maar hun oorsprong kennen in de 15e eeuw. Van bij de ontdekking van het Amerikaanse continent tot nu heeft Europa enkel haar economische belangen voor ogen gehad wat een langdurige plundering met zich meebracht. De geschiedenis lijkt zicht steeds weer te herhalen. 

Vervolgens kregen we een technische uitleg van Marc Maes over het handelsbeleid van de E.U. en hoe dat tot stand komt. Geen eenvoudige materie, maar Maes slaagde er toch in wat licht te werpen op de ingewikkelde en ontransparante structuur van het Europese handelsbeleid. Frapant was vooral dat dit handelsbeleid zeer direct gelinkt is aan de Europese bedrijven en hun belangen. Bovendien wordt er alles aan gedaan om enige burgerlijke inmeninging in het tot stand komen van deze akkoorden te weerhouden. 'Wat kan de E.U. voor u als bedrijf doen?' is zowat de centrale vraag van het zeer ondemocratische Europese handelsbeleid.

Maar Maes was ook duidelijk: als de akkoorden die nu op tafel staan om onderhandeld te worden met Peru en Colombië niet enkel als handelsakkoorden, maar als bredere akkoorden worden erkend, dan moeten ze door alle nationale parlementen worden goedgekeurd. Intal kan dan gaan wegen op het Belgische parlement!

In de drie speeddates met Véronique Coteur, Rafael Peels en Mauricio Torres leerden we respectievelijk hoe de campagnge van intal tegen de vrijhandelsakkoorden verloopt, wat de eigenlijke agenda is achter de Europese vrijhandelsakoorden met Peru en Colombië en wat de gevolgen van vrijhandel kunnen zijn, met als voorbeeld Colombië. Zo zorgt vrijhandel in de farmaceutische sector voor patentering van geneesmiddelen, wat hun prijs enorm de hoogte injaagt, zodat ze onbetaalbaar worden voor de gemiddelde Colombiaan.

De dag werd afgesloten door Pol De Vos, die ons duidelijk maakte dat alternatieven voor vrijhandel weldegelijk mogelijk zijn, maar dat deze ook veel inzet vergen. Er is dus nog werk aan de winkel.

Conclusie: Vrijhandel is een complexe materie met een crimineel karakter waar de eeuwenoude wet van de sterkste heerst. Met intal moeten we dus streven naar het blootleggen van de gevolgen van vrijhandel voor een groter publiek, om zo sterker te staan om een eerlijke economie af te dwingen. Zondag waren we met ongeveer 25 aanwezigen. Een goed begin, maar het verspreiden van de boodschap houdt hier niet op!

Bekijk hier de campagne-video en steun de campagne!

Teken hier de campagen on-line.

 

 

 

 


Average: 4 (2 votes)